CV

Vzdělání

2010
profesor Karlovy Univerzity v oboru didaktika matematiky
2006
druhá habilitační práce Analýza zmien jazyka pri rekonštrukcii historického vývinu matematiky; v roce 2007 jmenován docentem v oboru matematika
1998
habilitační práce O revolúciách vo vede a ruptúrach v jazyku vedy; v roce 1999 jmenován docentem v odoru filozofie
1992–1995
postgraduální studium FF UK v Bratislavě, obor filozofie (vedoucí prof. Miroslav Marcelli), dizertační práce Klasifikácia vedeckých revolúcií
1980–1986
MFF UK v Bratislave, odbor Teória systémov (aboslutorium s cenou ministra školstva)

Odborné působení

2011 – dodnes
Filosofický ústav AV ČR
2007 – dodnes
Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze
2006–2011
ředitel Centra interdisciplinárnych štúdií na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
2004
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI UK v Bratislavě
1990–2004
Katedra humanistiky MFF UK v Bratislavě
1986–1990
Katedra geometrie MFF UK v Bratislavě

Stipendia

2011
Jan Evangellista Purkyně Fellowship (Filosofický ústav AV ČR v Praze)
2000
Humboldtovo stipendium (badatelský pobyt u prof. Eberharda Knoblocha na Technické univerzitě v Berlíně)
1997
Fulbrightovo stipendium (badatelský pobyt u prof. Paola Mancosua na Kalifornské univerzitě v Berkeley)
1995
Masarykovo stipendium (badatelský pobyt u prof. Donalda Gilliese na Londýnské univerzitě)
1993
Herderovo stipendium (badatelský pobyt u prof. Friedricha Stadlera na Vídeňské univerzitě)

Ocenění

2010