Jsem filosofující matematik, který si myslí, že matematika je vlastně filosofování s pomocí kružítka a pravítka (tedy s přijetím určité disciplíny).

Zajímají mě filosofické otázky matematiky a jejich historické a didaktické souvislosti.

Vztah filosofie a matematiky je tematizován v knize Patterns of Change, která byla v roce 2011 oceněna Fernando Gil International Prize in the Philosophy of Science.